Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości: 600 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pt.:

Zakup aparatu RTG ramię C do oddziału chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Obecnie posiadany aparat RTG ramie C jest bardzo wyeksploatowany, ma niską efektywność diagnostyczną, i wysokie koszty serwisu
i utrzymania.

Przy każdym zabiegu operacyjnym aloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, a także u pacjentów operowanych na choroby nowotworowe układu ruchu konieczna jest kontrola i monitorowanie zabiegu operacyjnego z wykorzystaniem aparat RTG typu ramie C. Nowoczesne aparaty mają bardzo niską dawkę promieniowania zapewniając wysokie bezpieczeństwo dla pacjenta oraz personelu. Jednocześnie lekarz może korzystać z szerszego i bardziej szczegółowego pola obrazu, co umożliwia mu precyzyjną kontrolę zabiegu. Jest to szczególnie istotne przy operacjach onkologicznych. Posiadanie takiego profesjonalnego, cyfrowego urządzenia o wysokiej jakości obrazowania zdecydowanie ułatwia przebieg całego procesu terapeutycznego i minimalizuje ryzko ewentualnych błędów.

Wstępna wartość całkowitej inwestycji: 800 000,00 zł brutto

Nowoczesny aparat RTG jest dla nas niezbędny do bieżącej pracy oddziału i i utrzymania wysokiej jakości udzielanych świadczeń oraz ich dostępności w Województwie Małopolskim.