Znak postępowania: A.I.26.7.2024

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, oraz rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego do sieci OSD, wytworzonej w Mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z zapewnieniem usługi jej odbioru i przesyłania.

Załączniki