Znak postępowania: SWZ 138/2024/Kraków

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Małopolskiego
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie.

Załączniki