Znak postępowania: A.I.4250.11.2021

A.I.4250.11.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.12.2021

A.I.4250.12.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pełnienie funkcji Lekarza kierującego oddziałem – Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4250.13.2021

A.I. 4250.13.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie konsultacji lekarskich kardiologicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.15.2021

A.I.4250.15.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.10.2021

A.I.4250.10.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.8.2021

A.I.4250.8.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.6.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
w zakresie reumatologii w Poradni Reumatologicznej, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki