Znak postępowania: A.I.4240

13/18 konkurs ofert  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym  Centrum Zabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. nr sprawy A.I.4240

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-12/2018/U

12/18/U Postępowanie w celu udzielenia zamówienia: na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę specjalistę fizjoterapii na rzecz uczestników projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków znak postępowania: A.I.4240-12/2018/U

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-11/18/U

11/18/U Postępowaniu na udzielanie świadczeń przez dietetyka w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-10/2018/U

10/18/U Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie logopedii w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18, Znak postępowania: A.I.4240-10/2018/U

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-15/2018/U

15/18/U Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie logopedii w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18, Znak postępowania: A.I.4240-15/2018/U

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-14/2018/U

14/18/U Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz uczestników projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej”  realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków nr. Projektu RPMP.08.06.02-12-0172/18; znak postępowania: A.I.4240-14/2018/U

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-13/2018/U

13/18/U Postępowanie w celu udzielenia zamówienia: na prowadzenie działań prozdrowotnych – programu edukacyjnego dla Uczestników Projektu pn.: „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków przez fizjoterapeutę nr. Projektu RPMP.08.06.02-12-0172/18/U Znak postępowanie: A.I.4240-13/2018/U

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-12/18

12/18 konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Neurologicznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii nr sprawy A.I.4240-12/18

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-11/18

11/18 konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w Gabinetach Rehabilitacyjnych i/lub Pododdziale Rehabilitacji Dziennej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii nr sprawy A.I.4240-11/18

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-10/18

10/18 Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Leczenia Bólu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii nr sprawy A.I.4240-10/18

Załączniki