Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.2.2021

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”.

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.4.2021

„Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji”

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.3.2021

„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”.

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania: A.I.271.1/21

Dostawa endoprotez oraz innych implantów.

Załączniki