Znak postępowania: A.I.271.1.9.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi
Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.8.2022

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego (aparatów do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji, stetoskopy, termometry do pomiaru ciała, worki ambu wraz z wyposażeniem, puls oksymetry), kardiomonitor – przenośny, łóżka szpitalne z materacami, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, dozowniki do dezynfekcji (bezdotykowe i łokciowe), koncentrator tlenu, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, kasety do analizatora parametrów krytycznych, samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni (szpitalnych), środki do dezynfekcji, urządzenia do krioterapii, bieżnie do treningu wydolnościowego, aparat – System Indukcyjnej Stymulacji (SIS), aparaty do elektroterapii z osprzętem, wirówki do kkg/ kkd, stoły do drenażu, cykloergometry, na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.7.2022

„Dostawa systemu stabilizacji głowy do zabiegów chirurgicznych oraz zestawu neurochirurgicznego do chirurgii kręgosłupa na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.6.2022

„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. funkcji Inwestora zastępczego, nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. Etap II – przebudowa pozostałej części budynku nr 2 z wyłączeniem klatki schodowej wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz z sięgaczem – drogą pożarową, lokalizacją agregatów wody lodowej przyłączem energetycznymi i wody lodowej”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.5.2022

„Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.4.2022

Dostawa endoprotez oraz innych implantów.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.3.2022

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.2.2022

„Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.1.2022

Dostawa endoprotez oraz innych implantów.

Załączniki