Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości: 600 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pt.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku nr 1 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Decyzja o ten inwestycji była podyktowana stanem technicznym budynku, który  odbiega od standardów funkcjonalaności, zabezpieczenia substancji budynku i wyposażenia w porówananiu do innych budynków, w których znajdują się oddziały naszego szpitala.

 

Projekt budowlany ma zostać podzielony na etapy:

I etap – termomodernizacja budynku – wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji i elementów ocieplenia więźby dachowej, okien, drzwi w celu poprawy efektywności energetycznej budynku,

II etap – przebudowa i adaptacja pomieszczeń i dostosowanie ich do obowiązujących wymagań technicznych i sanitarnych

Wstępna wartość całkowitej inwestycji: 800 000,00 zł brutto

Następnym planowanym działaniem Szpitala będzie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.