Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XVIII/250/20 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany nazwy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz nadania statutu Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka uległa zmianie nazwa Szpitala – z dotychczasowej:

„Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii” na „Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka”

Nowa nazwa została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr sądowy w dniu 6 maja 2020 r.

Zmiana nazwy nie spowoduje zmiany dotychczasowego:
1. adresu siedziby Szpitala,
2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numeru identyfikacyjnego REGON,
4. numeru w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
5. podanego Państwu numeru rachunku bankowego,
6. kodu świadczeniodawcy,
7. numeru wpisu w Księdze Rejestrowej,
8. adresu strony internetowej.

Powyższa zmiana nie wpływa także na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących Szpital z osobami i podmiotami trzecimi, a w szczególności zawartych z nim umów.

Proszę o uwzględnienie nowej nazwy we wszystkich dokumentach kierowanych do Szpitala.