Znak postępowania: A.I.271-1/20

1/20 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-2/20

2/20 Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego transportowego oraz wyposażenia centralnej sterylizatorni

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-8/20

8/20 – Dostawa endoprotez oraz innych implantów

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-3/2020

3/20 Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-7/20

7/20 – Dostawa wózka na pościel i do obchodu, wózka do przewozu zwłok, wózka zabiegowego oraz urządzeń do mycia kaczek, basenów na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-4/20

4/20 Dostawa sprzętu komputerowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-9/2020

Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pełnienie obowiązków portierów na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-13/2020

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego oraz medycznego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-11/2020

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody

Załączniki