Znak postępowania: A.I.271-1/20

1/20 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-11/20

11/20 – Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi: instalacją wody, instalacją kanalizacji sanitarnej, oraz remontem odcinka drogi i budową stanowisk czerpania wody.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-9/20

9/20 – Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pełnienie obowiązków portierów na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-8/20

8/20 – Dostawa endoprotez oraz innych implantów

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-7/20

7/20 – Dostawa wózka na pościel i do obchodu, wózka do przewozu zwłok, wózka zabiegowego oraz urządzeń do mycia kaczek, basenów na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-6/20

6/20 – Dostawa aparatu RTG, aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-5/20

5/20 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, w tym sprzętu do kinezyterapii, kolumny do ćwiczeń funkcjonalnych oraz aparatu do analizy ruchu z bieżnią diagnostyczną

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-4/20

4/20 Dostawa sprzętu komputerowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-3/2020

3/20 Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-2/20

2/20 Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego transportowego oraz wyposażenia centralnej sterylizatorni

Załączniki