Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poddało się kolejnej recertyfikacji i 23 maja 2019 r. otrzymało po raz kolejny certyfikat „Szpital bez Bólu” rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Certyfikat jest ważny przez kolejne trzy lata do 23 maja 2022 r. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jako pierwsza jednostka w Małopolsce i jedna z trzech w kraju uzyskało po raz pierwszy certyfikat „Szpital bez Bólu” 27 kwietnia 2009 r. Przyznanie po raz kolejny certyfikatu jest potwierdzeniem, iż w naszym Szpitalu pacjent może liczyć na najlepszą pomoc w zakresie leczenia bólu po operacji i świadczy o wysokim standardzie leczenia.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji jako pierwsza jednostka w Małopolsce i jedna z trzech w kraju zostało uznane za placówkę zdrowia, w której pacjent może liczyć na najlepszą pomoc w zakresie leczenia bólu po operacji. Komisja programu Szpital bez bólu nadała jednostce specjalny certyfikat, który świadczy o wysokim standardzie leczenia.