W Magazynie Medycznym, nadawanym na antenie TVP Kraków, w dniu 1 września 2020 r. został wyemitowany reportaż pt.: „Nowoczesne zabiegi chirurgii kręgosłupa w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. B.Frańczuka w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem klikając w LINK

Promocja projektu:

Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, (dawniej Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii) – Beneficjentem Projektu nr RPMP.12.01.02-12-0448/17

oraz

Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej”

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, (dawniej Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii) – Beneficjentem Projektu nr RPMP.12.01.02-12-0419/17