Znak postępowania: A.I.271.1.9.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi
Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021

Załączniki