Znak postępowania: A.I.271.1.6.2022

„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. funkcji Inwestora zastępczego, nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. Etap II – przebudowa pozostałej części budynku nr 2 z wyłączeniem klatki schodowej wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz z sięgaczem – drogą pożarową, lokalizacją agregatów wody lodowej przyłączem energetycznymi i wody lodowej”.

Załączniki