Znak postępowania: A.I.271.1.17.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

„Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.7.2021”.

Załączniki