Znak postępowania: A.I.271.1.13.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi
Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych wzmocnionych – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.22.2020.

Załączniki