Znak postępowania: A.I.271.1.17.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

„Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.7.2021”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.16.2022

„Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów)”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.15.2022

„Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.”

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.14.2022

„Modernizacja cyberbezpieczeństwa Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego – zakup sprzętu, oprogramowania wraz niezbędnymi licencjami i wdrożenie”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.13.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi
Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych wzmocnionych – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.22.2020.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.12.2022

„Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.11.2022

„Dostawa narzędzi ortopedycznych i chirurgicznych, mankietów i osłon, instrumentarium oraz urządzenia do podciśnieniowej terapii ran”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.10.2022

„Świadczenie usług informatycznych oraz serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. Prof. Bogusława Frańczuka”.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.9.2022

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi
Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271.1.8.2022

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego (aparatów do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji, stetoskopy, termometry do pomiaru ciała, worki ambu wraz z wyposażeniem, puls oksymetry), kardiomonitor – przenośny, łóżka szpitalne z materacami, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, dozowniki do dezynfekcji (bezdotykowe i łokciowe), koncentrator tlenu, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, kasety do analizatora parametrów krytycznych, samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni (szpitalnych), środki do dezynfekcji, urządzenia do krioterapii, bieżnie do treningu wydolnościowego, aparat – System Indukcyjnej Stymulacji (SIS), aparaty do elektroterapii z osprzętem, wirówki do kkg/ kkd, stoły do drenażu, cykloergometry, na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka”.

Załączniki