Znak postępowania: A.I.271-11/19

11/19 Dostawa sprzętu medycznego (listwy przyłóżkowe, łóżka do Oddziału Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji, łóżka do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wózek do przewożenia chorych kolumnowy, system parawanów podwieszanych, elektryczny wózek prysznicowy) na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego – budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr.9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

Załączniki