Znak postępowania: A.I.271-6/18

6/18 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  rozbudowę obiektu szpitalnego o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym izolatkę

Załączniki