Znak postępowania: A.I.271-19/18

19/18 Objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS oraz zakup dwóch licencji modułu Gabinet Lekarski Przychodnia Pro InfoMedica i dwóch licencji Symulator JGP InfoMedica

Załączniki