Znak postępowania: A.I.271-8/17

8/17 Dostawa, montaż i rozruch kriokomory do terapii ogólnoustrojowej wraz z wykonaniem projektu na fundament pod zbiornik i instalacji łączącej zbiornik z kriokomorą do budynku

Załączniki