Znak postępowania: A.I.271-28/17

28/17 Budowa na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym izolatkę wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałegoZałączniki do wzoru umowy stanowiące dokumentacje przetargową

Załączniki