Znak postępowania: A.I.271-15/17

15/17 Świadczenie usług polegających na pogwarancyjnej obsłudze aparatów RTG i urządzeń współpracujących w zakresie niezbędnych napraw i konserwacji wraz z dostarczaniem wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów

Załączniki