Znak postępowania: A.I.271-8/16

08/16 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Emaus 18 w Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacjami wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem terenuDo pobrania: Emaus – Projekt wykonawczy (Plik ZIP 83 MB)Do pobrania: Emaus – Decyzja, Przedmiar Robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych (Plik ZIP 161 MB)Do pobrania: Załaczniki do odpowiedzi

Załączniki