Znak postępowania: A.I.271-6/16

06/16 Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowychDo pobrania:Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załączniki