Znak postępowania: A.I.271-25/14

Zbycie urządzeń medycznych: Kamera identyfikacyjna Kodak X-Omatic Model 4L do zdjęć rentgenowskich wraz z kasetą, Wanna do kąpieli galwanicznych Chirana Progress typ Electra czterokomorowa, Kamera termowizyjna Guide ThermoPro TP8S, Generator fal krótkich (diatermia krótkofalowa) Cosmogamma typ SW500

Załączniki