Znak postępowania: A.I.271-48/14

Zbycie urządzeń medycznych: Kamera identyfikacyjna do zdjęć rentgenowskich wraz z kasetą, Wanna do kąpieli galwanicznych czterokomorowa, Kamera termowizyjna, Generator fal krótkich (diatermia krótkofalowa)

Załączniki