Znak postępowania: A.I.271-80/14

Przebudowa dwóch dźwigów szpitalnych hydraulicznych w budynku szpitalnym nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych

Załączniki