Znak postępowania: A.I.271-83/14

Przebudowa dwóch dźwigów szpitalnych hydraulicznych na elektryczne w budynku szpitalnym nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z wykonaniem instalacji elektrycznych

Załączniki