Znak postępowania:

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ogłasza przetarg na sprzedaż drewna – topoli w ilość 6 kubików. Drewno znajduje się na działce przy al. Modrzewiowej 22  przy bramie wjazdowej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii.Cena wywoławcza – 200 zł brutto za 1 m3 (w tym należny podatek VAT 23%)Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia ofert równoważnych decyduje termin wpłynięcia do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.