Znak postępowania: A.I.271-05/13

Dostawa oprogramowania do obsługi aparatów RTG będących na wyposażeniu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz serwis gwarancyjny oprogramowania przez okres 3 lat

Załączniki