Znak postępowania: A.I.271-91/13

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej o łącznej wartości 93.950,00 zł, w 607 bonach o nominale 100 PLN i 665 bonach o nominale 50 PLN do zrealizowania w przynajmniej 150 placówkach handlowych na terenie miasta Krakowa

Załączniki