Znak postępowania: A.I.271-39/12

Zamówienie publiczne organizowane w trybie z wolnej ręki na wykonywanie usługi nadzoru autorskiego modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.

Załączniki