Znak postępowania: A.I.271-45/12

Zamówienie publiczne organizowane w trybie z wolnej ręki na „roboty dodatkowe do postępowania na „rozbudowę i adaptacje budynku nr 5 dla potrzeb Rehabilitacji Dziennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji”

Załączniki