Znak postępowania: A.I.271-40/12

Zamówienie publiczne organizowane w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane dodatkowe do postępowania na „rozbudowę i adaptację budynku nr 5 dla potrzeb Rehabilitacji Dziennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22”

Załączniki