Znak postępowania: A.I.271-46/12

Dostawa bonów towarowych o łącznej wartości 114.800,00 zł, w 615 bonach o nominale 100 PLN i 1066 bonach o nominale 50 PLN do zrealizowania w przynajmniej 150 placówkach handlowych na terenie miasta Krakowa

Załączniki