Znak postępowania: A.I.271-25/11

Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji wraz z obsługą parkingu znajdującego się w Krakowskim Centrum Rehabilitacji oraz obsługą gazów medycznych

Załączniki