Znak postępowania: A.I.271-24/11

Rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala – InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o następujące moduły: lecznictwo otwarte przychodnia, rehabilitacja, zlecenia, budżetowanie, blok operacyjny, ewidencja czasu pracy (grafiki), w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1

Załączniki