Znak postępowania: A.I.271-36/11

Rozbudowa istniejącej wewnętrznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN i elektrycznej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 22, Kraków, znajdującym się na terenie Zespołu koszar Poaustriackich wpisanych do rejestru zabytków ( nr rej. A-887) na działce nr 228-2 obr. 9 Krowodrza w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załączniki