Znak postępowania: A.I.271-13/11

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych: łóżek elektrycznych z wyposażeniem, wózka do transportu chorych, wiertarki o napędzie akumulatorowym wraz z kompletem końcówek oraz pił oscylacyjno – strzałkowych, pistoletowych.

Załączniki