Znak postępowania: A.I.271-1/11

Dostawa komputerów, serwera i oprogramowania dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w ramach projektu 'Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług’ w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załączniki