Znak postępowania: A.I.4250.7.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji dziennej Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki