Znak postępowania: A.I.4250.15.2021

A.I.4250.15.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki