Znak postępowania: A.I.4250.12.2021

A.I.4250.12.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pełnienie funkcji Lekarza kierującego oddziałem – Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki