Znak postępowania: A.I.4240-7/19

Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacja ambulatoryjna Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, nr sprawy A.I.4240-7/19.

Załączniki