Znak postępowania: A.I.4240-4/2019/U

4/2019/U Postępowanie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pełniącego funkcję Kierownika Domu Dziennej Opieki Medycznej (dalej DDOM) w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18

Załączniki