Znak postępowania: A.I.4240-3/2019/U

3/19/U Postępowanie w celu udzielenia zamówienia: na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pełniącego funkcję Kierownika Domu Dziennej Opieki Medycznej (dalej DDOM) w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18

Załączniki