Znak postępowania: A.I.4240-10/19

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, nr sprawy A.I.4240-10/19.

Załączniki