Znak postępowania: A.I.4240-9/2018/U

9/18/U Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18 Znak postępowania: A.I.4240-9/2018/U

Załączniki