Znak postępowania: RPMP.09.02.01-12-0002/18

6/18/U Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie logopedii w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18,

Załączniki